Bireysel Kaza Sigortas Bavuru Formu
Ltfen aagdaki bilgileri eksiksiz doldurunuz.
Sigortalnn Ad-Soyad*
Ya*
TC Kimlik No*
Meslei*
Adres*
Mobil Telefon*
Telefon*
Faks*
E-posta*
Teminat Planlar
Teminat Planlar lm Daimi Sakatlk Tedavi Masraflar Bireysel Sorumluluk Hukuksal Koruma Fiyat
1.Plan 50.000 50.000 5.000 10.000 5.000 185 TL
2.Plan 100.000 100.000 10.000 10.000 5.000 265 TL
3.Plan 150.000 150.000 15.000 15.000 10.000 320 TL
4.Plan 200.000 200.000 20.000 20.000 10.000 495 TL
Seilen Teminat Plan*
Eklemek stedikleriniz